A DIDAKTIKA Egyesület 2009-ben alakult Somoskőújfaluban, tagjai főként aktívan dolgozó pedagógusok, tanárok, óvónők, akik újfajta módszerek innovációját és oktatási alkalmazását tűzték célul, az oktatás és nevelés területén.

A szervezet szoros együttműködést tart a helyi oktatási és nevelési, valamint az alapcéloknak megfelelő tevékenységet folytató térségi intézményekkel és civil szervezetekkel. Az egyesület 2009-ben Nógrád megye második tehetségpontját hozta létre (TP 100 000 090). Az egyesület tevékenysége két fő feladat köré csoportosul, az egyik a tehetséggondozás, a másik a felzárkóztatás. A munkához szükséges forrásokat pályázati úton teremti meg a szervezet, amely a tehetségondozás, a fezárkóztatás, munkaerőpiaci, infrasatruktúra fejlesztés témában csoportosítható, illetve nem jogi együttműködő szervezetenkek kötelezettségvállalás. A munkaerőpiaci fejlesztésekkel biztosítható az egyesület munkaviszonyban lévő dolgozóinak a foglalkoztatása, az ifrastruktúra fejlesztéssel a kezelt és bérelt ingatlanok, az operatív munkák irodai hátterének a megteremtése a cél, valamint a közlekedési lehetőségek fejlesztése. A mindennapi munkát önkéntes dolgozók is nagy arányban segítik.

A 2011/2012. tanévben az egyesület az ISK_HALO_11-0108 nyertes pályázat keretében valósított meg felzárkóztató – tehetséggondozó kistérségi szintű programot. A DIDAKTIKA Egyesület Etes-Litke, Bárna, Karancskeszi és Karancsság községben modellt adaptált, amely a Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására című pályázati anyag tehstségondozó és szabadidős részének a megvalósítása. Egyesületünk alapító tagja a Fülek – Salgótarján Tehetségsegítő Mentor Tanácsnak, valamint a tematikus Téged keresünk! Tehetséggondozó Tanácsnak. Innovációs munkánk közé tartozik, hogy a térségben elsőként és rendszeresen szerveztük meg a LEGO robot műszaki és informatikai tehetséggondozó műhelyt és tábort „Ismerj meg egy új barátot!” címmel. Salgótarjánban működtettük a Lurkokuckó  foglalkoztató és tehetségházat, amelyet adományokból tartott fel a szervezet, rendszeres programokkal, illetve folyamatos nyitvatartással. Rendszeresen szervezünk táborokat, erdei iskolát, sporttábort, minden tevékenységünknél a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjait figyelemve vesszük. Minden évben fejlesztjük a  munkához szükséges eszközkészletet melyek között megtalálhatók LEGO robot készletek, számítógépek, csoportos és logikai játékok, kültéri játékok, csillagászati távcső is. Minden évben támogatást kaptunk Nemzeti Tehetségprogramból a LEGO robot műhely működésére, valamint új tehetséggondozó programokat indítotuk be kézműves és művészeti valamint hátrányos helyzetűek tehetséggondozása témakörben. Az 2014-ben Talentum Díj átadásakor LEGO robot műhelymunkánk szakmai anyagát kiállították a Nemzeti Színházban és 2015-től szervezetünk kiválóan akkreditált tehetségpont. Tehetséggondozó és felzárkóztató munkánkhoz 2015-ben az MVH pályázatán mikrobusz nyert a szervezet.

Az Egyesület céljai:

1)    Valamennyi műveltségi területre kiterjedő felzárkóztatás, tehetséggondozás, tananyagfejlesztés, módszertani eszköz kidolgozás.

2)    Tanulmányi versenyek szervezése.

3)    Oktatási, módszertani konferenciák, rendezvények szervezése.

4)    Előadások, tanfolyamok, kiállítások, szervezése és lebonyolítása.

5)    Ismertetők és kiadványok készítése, kiadása és terjesztése.

6)    Ismeretterjesztés, oktatás a társadalom valamennyi korosztálya számára.

7)    Erdei Iskola és Erdei Óvoda programok szervezése és lebonyolítása.

8)   Környezetvédelemmel, környezetkultúrával kapcsolatos programok, tevékenységek szervezése és működtetése.

9)   Környezeti nevelés "és tudatformálás a társadalom-legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.

10)   Az egyesület munkája során összegyűjtött tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása és közzététele.

11)   Az egyesület tevékenysége során törekszik a hagyományőrzésre és a kultúra ápolására, valamint az egészséges életmód népszerűsítésére.

12)   Az egyesület részt vehet  más társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok tevékenységeiben is, céljainak elérése érdekében.

13)   Az egyesület kapcsolatot tart és épít ki azokkal a személyekkel, szakértőkkel, szervezetekkel, akik hasonló területeken tevékenykednek, közöttük elősegíti az információ áramlását és az együttműködési lehetőségek kialakulását, megerősítését.