A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00171

A kedvezményezett neve: DIDAKTIKA Egyesület

A projekt címe: Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Etes községben

Projektidőszak: 2019.09.01-2021.11.29.

Tényleges befejezési dátum: 2021.11.29. (folyamatban)

A szerződött támogatás összege:  29 813 728 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A DIDAKTIKA Egyesület Etes községben 2009-óta fejti ki folyamatosan felzárkóztató és közösségépítő tevékenységét együttműködésben a helyi intézményekkel, közösséggel. Több projektet valósítottunk meg a községben és jelenleg bérelt tantermekkel rendelkezünk az önkormányzat tetőterében található igényesen kialakított helyiségekben. Az egyesület 2011-óta működteti a Kilátó Tanodát, ahol évente átlagosan 30 fő általános iskolás korú gyermek felzárkóztatása történik. A település gyermekeinek a száma és helyzete azonban igényli a nagyobb létszámú és speciális odafigyelést elsősorban a helyi roma lányok körében.

A projekt céljai:

A hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése és a továbbtanulási esélyeik növelése.

A roma lányoknál egy stabil alap megteremtése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A foglalkoztathatóság, életminőség, az egészségi állapot javulása hosszú távon.

A szülők nevelési képességének fejlődése.

A szakmai programot szükségletfelmérés alapozta meg, a programok kialakításába bevonásra került a célcsoport.

Szakmai tartalom:

Lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása és szükségleteik beazonosítása.

Helyi szakemberek (iskolaigazgató, művelődési ház igazgató, védőnő) bevonása, akik a csoportfoglalkozások megvalósításában vesznek részt.

A döntéshozók tájékoztatása negyedévente a projekt előrehaladásáról, a projekt időtartam szerint negyedévente.

Helyi közösségek érzékenyítése a programba bevont lányok és a helyi közösség által szervezett közös programok megvalósításával, melyek a települési közösségi eseményeken, évente 4 alkalommal. A résztvevő gyermekek a helyi rendezvényeken fellépnek, segítőként részt vesznek a közösségi feladatokban a szülőkkel együtt.

Mentorok alkalmazása. A gyermekekkel és a családokkal mentorok foglalkoznak, akik a folyamatosan végzik a mentorálást a célcsoportok számára, valamint részt vesznek a projekt eseményein. A mentor 5 fő gyermekkel foglalkozik, így a 30 fő mentorálásához összesen 6 fő mentor kerül alkalmazásra. A mentor folyamatosan kapcsolatot tart a célcsoporttal, valamint segíti és ösztönzi őket a projekt eseményein való részvételen, és biztosítja a folyamatos odafigyelést és támogatást.

Kétheti rendszerességgel csoportfoglalkozásokat tartunk meghívott önkéntes vendégekkel, romológiával foglalkozó roma szakemberrel, pszichológussal, életvezetési tanácsadóval. A foglakozásokon a gyermekek folyamatos koordinálása és segítése valósul meg a lemorzsolódási tényezők csökkentésével.

A projektbe bevont gyermekek súlyos szociális hátrányokkal rendelkeznek ezért számunkra ruházatot biztosítunk egyénenként változó összetételben szükség szerint, a projekt időtartama alatt 2 alkalommal, (őszi-téli: csizma, vastag kabát, 2 db pulóver, nadrág, kesztyű, tavaszi-nyári kollekció: cipő, szoknya, 2 db felső, fehérnemű, kabát).

A gyermekek számára szabadidős és kulturális tevékenységeket biztosítunk, így megvalósításra kerül egy prevenciós színházi előadás helyben (Jégtörő – fórumszínház). Aktív szabadidős tevékenység keretében kirándulás történik Mezőkövesd Fürdőbe, valamint a Poroszlói Ökocentrumba és a Tisza-tó természeti környezetébe.

A projekt keretében folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az EFOP-3.1.7 "Esélyteremtés a köznevelésben" kódszámú pályázat és az EFOP-1.4.4 kódszámú pályázat kedvezményezetteivel ezekre a tevékenységekre nem történt költségtervezés mert önkéntes munkával biztosítja a szervezet.

Sport és szabadidős tevékenységek szervezésével sport délutánokat és klubnapköziket tartunk, amelyek keretében aktív kikapcsolódási lehetőséget és hasznos kézműves tevékenységeket végeznek a gyerekek.

A gyermekek későbbi munkaerőpiaci kompetenciáinak a növelésére és céljaik megfogalmazásának az elősegítésére pályaorientációs foglalkozásokat tartunk 48 alkalommal, amelynek minden második alkalma valamely munkahely, vállalkozás, középfokú intézmény és egy alkalommal felsőfokú intézmény meglátogatása. A gyermekek megismerkednek különféle szakmákkal foglakozásokkal. A bemutatandó szakmák illeszkednek a gyermekek előzetesen az igényfelmérésben szereplő elképzeléseivel.

Egészséges életmódra nevelés és tanácsadás valósul meg szülők számára havonta egy alkalommal, valamint szülők és gyermekek közös részvételével önismereti foglalkozások kerültek betervezésre, ahol személyiségfejlesztés történik.

A gyerekek számára a programokon és tevékenységeken a programokhoz mérten étkezést biztosítunk.

A foglalkozások nagy része szülői bevonással történik, amellyel aktív cselevőként vesz részt a projektben a gyermekek családja.

Etes község több bányakolóniából áll, az autóbusz közlekedés ritka, ezért az egyesület biztosítja a gyermekek számára a programokra történő utazást is, az egyesület kisbusza segítségével.

Vállalásra kerültek a nyilvánossági kötelezettségek (C tábla, honlap aloldal, fotódokumentáció, térképtér), valamint a horizontális elemek (esélyegyenlőség és a fenntarthatóság).