A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00099

A kedvezményezett neve: DIDAKTIKA Egyesület

A projekt címe: A Kilátó Tanoda program megvalósítása Etes községben

Projektidőszak:2017.07.01-2018.12.31.

Tényleges befejezési dátum: 2018.12.31. (megvalósult)

A szerződött támogatás összege: 18 845 753 Ft

A támogatás mértéke : 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A szervezet Etes községben 2011-óta működteti a Kilátó Tanodát, a programhoz 8 fő pedagógus szakemberrel rendelkezik és helyi esélyegyenlőségi koordinátort alkalmaz, a tanoda helyiségei teljes bútorzattal felszereltek a település központjában.

A projekt szakmai céljai:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók részére komplex képesség és készségfejlesztő felzárkóztató és tehetséggondozó program megvalósítása, a tanoda szolgáltatási színvonalának fejlesztése, a hiányzások csökkentése, a jó gyakorlatok terjesztése. A gyermekek egyéni fejlesztése.

A program több éves fejlesztés eredménye, amely térségi és helyi igényfelmérésen is alapul. A tanodaprogram rövidtávon segít a résztvevők egyéni fejlesztésében, hosszú távon elősegíti a helyi lakosok munka erőpiaci kompetenciáinak az emelkedését. A tanodaprogram szorosan együttműködik a helyi iskolával. A tanoda előtérbe helyezi a fenntarthatóságot, mind a beszerzendő anyagok, mint a tanoda helyszínéül szolgáló infrastruktúra terén. A szervezet a beszerzendő eszközöket a fenntartási időszakban használja és fenntartja, újabb pályázati források bevonásával a tanodát működteti, eszközök és a szakmai anyag használva lesz. A tanoda együttműködik a helyi közösséggel, pedagógusjelölteket fogad a működése során önkéntes feladatok ellátására.

Szakmai program:

A projekthez helyzetelemzés és a célcsoport bevonásával igényfelmérés készült.

Toborzás, tanulók bevonása: kapcsolatfelvétel a helyi általános iskolával megtörtént, foglalkozás kavalkád került megrendezésre. Bevont tanulók: legalább 70%-ban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 49%-ban pedig hátrányos helyzetű, illetve 30 %-a roma származású. Célcsoport még a szülők és a tanulók családja, valamint az integráció miatt a nem hátrányos tanulók.

A bevont 30 fő tanuló alapvetően 5 csoportban dolgozzik a fejlesztő foglalkozásokon (6 fő), majd foglalkozás típusonként kisebb vagy nagyobb csoportokba, egyéni formába szerveződik.

Mérés és értékelés: A bemeneti és kimeneti mérési folyamatokban szorosan együttműködés valósult meg az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekttel, az EDIA méréssel. Bemeneti mérés alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek 3, 12 hó, valamint egész projektidőszakos tartamra. Az egyéni fejlesztési terv eredményei az egyéni haladási napló fejlesztési alkalmaiban reprezentálódnak és hathavonta szöveges tantárgyi értékeléssel.

Fejlesztési tevékenységek egyéni szükségletek szerint (innovatív és motiváló módszerekkel)

Humán és reál foglalkozások:

Hetente 2-2 órában csoportonként, differenciáltan felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Tartalma a szövegértés képességének fejlesztése, a matematikai műveletek elsajátítása, az önálló tanulás megtanulása, szociális kompetenciák fejlesztése.

Orientációs műhelyek:

A tanulóknak az érdeklődésnek megfelelően heti legalább egy alkalommal orientációs foglalkozáson kell részt venniük, a tanodában 4 féle orientációs foglalkozás működik, háztartási, idegen nyelvi, technikai és informatikai. Tartalma IKT kompetencia, nyelvi képességek, tanulási részképességek, tantárgyközi koordináció, szociális és közösségfejlesztés.

Nyitott és szabadidős programok

Alsós vagy a tanodából már kimaradt középiskolás diákok, szülők is részt vehetnek, nyitott informatika, sportdélután, klubnapközi foglalkozásokon.

A nyitott és szabadidős foglalkozásokon kívül összesen 9 alkalommal az orientációs műhelyek is nyitott formában működnek, ami a szülők és a szakemberek bevonása miatt történik.

Kirándulások településen kívül:

Tanévenként 2 alkalommal (összesen 6 kirándulás) egynapos kirándulás valósul meg tanodán kívüli helyszínekre, ahol részt vesznek szülők is.

Kapcsolattartás és együttműködés valósul meg működő tanodákkal workshop formájában három alkalommal, amely elősegíti a hálózatosodást és a tapasztalatcserét.

Tanulószoba: a hét minden napján megvalósuló tantárgyi felkészítő foglalkozás, amely egyéni felzárkózást, vagy tehetséggondozást is lehetővé tesz.

Nyári felkészítő tanulószoba: azon tanodai gyermekek számára, akiknek valamilyen tantárgyból javítóvizsgán szükséges részt venniük.

Kapcsolattartás szülőkkel: elsődlegesen az esélyegyenlőségi koordinátorral, tájékoztató füzettel, családlátogatással, szülői tanulói közös megbeszéléssel.

Életpálya-építés és pályaorientáció: minden tanuló havonta egy alkalommal részt vesz pályaorientációs csoportos foglalkozáson.

Mentori segítés: a tanodai gyermekek számára mentori segítséget nyújt a program csoportosan (3 fő egy csoport) és egyénileg, valamint e-mentorálási módban.

Tanácsadói szolgálat: a hátrányos helyzetű tanulókat érintő támogatásokról, felhívásokról, illetve a családot érintő lehetőségekről, havonta egy alkalommal.

Képzés: a szakemberek belső képzésen veszek részt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével kapcsolatban, amit az egyesület szervez önkéntes munkában, illetve az EFOP-3.1.7. együttműködés képzésén való részvétel a szakmai vezető és a menedzsment számára.