Kilátó Tanoda logója


A kilátó tanoda működését segítő projektek:

Kilátó Tanoda program működtetése Etes községben - TÁMOP 3.3.9.C-12-2012-0099

Innovatív komplex felzárkóztatás a Salgótarjáni Kistérségben - ISK-HALO-11-0108


 

Egyesületünk Etes községben működteti a Kilátó Tanodát, amely egy felzárkóztatással és tehetséggondozással foglalkozó oktatás-, nevelés és a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését komplexen kezelő intézményegység. A Kilátó Tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit. A tanodában zajló pedagógiai munkát meghatározza az egyéni igényekre reflektáló, személyre szabott bánásmódra való törekvés, a gyermekközpontú megközelítés, a tanulók előrehaladásának nyomon követése, a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés és a partneri együttműködés. Egyesületünk 2011. évtől óta folytat inkluzív nevelési feladatokat kombinálva tehetséggondozó és a felzárkóztató programokat. A Kilátó Tanoda szakmai koncepcióját az egyesület szakemberei, pedagógusok, pszichológus, mérés és értékelési-, tehetséggondozási és nevelési szakértők hosszú idő alatt fejlesztették és folyamatosan felülvizsgálják és tökéletesítik a hatékony oktató és nevelőmunka érdekében. A tanodaprogram alapelve a helyi együttműködés, amely kiegészül regionális és országos, valamint nemzetközi kapcsolatokkal. A tanoda bázisa, az etesi Polgármesteri Hivatal tetőterében kialakított tantermek és a pályázati valamint, önerőből létrehozott infrastruktúra, amelynek folyamatos fejlesztése biztosítja az egyesület szakemberei számára a hatékony és eredményes munkát.